www.bemowa.pl

:: S8 - kładka dla pieszych do reklamacji.
Wiadomość dodana przez: Heyka, (2011-04-20 14:53:03)

Zanim minie okres gwarancyjny śpieszymy zawiadomić bemowskie organizacje partyjne zajmujące ławy radnych, a w szczególności  fotele burmistrzowskie, o wykonaniu niezgodnego ze standardami europejskimi łącznika pomiędzy ulicami Pełczyńskiego i Dywizjonu 303 przebiegajacego ponad autostradą S8 przepoławiającą naszą dzielnicę.
Podstawowa niezgodność polega na tym, że przeprawa przez ową nitkę komunikacji wewnętrznej Bemowa jest dyskryminująca: kobiety - z dziećmi na ręku lub w wózku, mniejszość - mieszkańców zwanych w kręgach władzy 'moherowymi beretami", oraz osoby niepełnosprawne ruchowo.Powiadamiając, konstruktywnie radzimy zobowiązać inwestora, czyli m. st. Warszawa do pilnego (jeszcze przed igrzyskami zwanymi w żargonie piłkarskim Euro 2012) dostawienia wind osobowych po obu stronach S8 w miejscu możliwie bliskim nieszczęsnej kładce. Wszystko to w ramach gwarancji jako, że niepodobnym jest, aby po uzgodnieniu z Unią, w "konstytucji" Lizbońskiej, zapisów dotyczących zniesienia architektonicznych i dyskryminacyjnych barier, w projekcie pieszego ciągu komunikacyjnego nad S8 nie przewidziano dla wymienionej grupy osób - elewatorów.
Gdyby zaś okazało się, że w zatwierdzonym projekcie nikt nie uwzglednił przepisów unijnych wówczas osoby zatwierdzajace projekt powinny wyjaśnić publicznie, czyli na łamach IRB i innych dzielnicowych mediów dlaczego odeszły od zasad zapisanych w umowach integracyjnych.
Internetowa Republika Bemowo nie pozwoli zdezintegrować dzielnicy stanowiącej najbliższy Brukseli kwartał Warszawy.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=979