www.bemowa.pl

:: Zmiana trasy linii autobusu 189
Wiadomość dodana przez: Aleksander (2010-05-06 10:48:32)

Dnia 4 listopada 2009 r. na zebraniu Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Rady Dzielnicy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego, złożyłem wniosek o zmianę trasy kursowania linii 189.
Zaproponowałem trasę od pętli przy ulicy Górczewskiej ulicami: Lazurową, Człuchowską i dalej bez zmian ul. Powstańców Śląskich w kierunku dzielnicy Włochy.Zmianę trasy uzasadniałem wycofaniem przez ZTM z ul. Człu-chowskiej linii 149 i E-6, a wcześniej linii 106 oraz 408 z ul. Lazurowej.
Jednocześnie podkreślałem, że poza liniami autobusowymi, ul. Górczewską kursują tramwaje linii 8, 10 i 26. W ten sposób zostałby wyrównany stopień połączeń komunikacyjnych dla poszczególnych grup mieszkańców. Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich. wniosek zaakceptowała i skierowała do ZTM.
Po analizie połączeń w rejonie ww. ulic, ZTM wniosek rozpatrzył pozytywnie i od 1 marca 2010 zlecił jego realizację nową, zaproponowaną trasą.
Zmiana trasy 189 spotkała się z dezaprobatą mieszkańców z rejonu ul. Górczewskiej. Zbierane są podpisy osób protestujących.
Również w marcowym numerze Bemowo News zamieszczono artykuł wyrażający ostrą dezaprobatę - tylko opinię mieszkańców rejonu ul. Górczewskiej.
W związku z powyższym pożądaną rzeczą jest informowanie Zarząd Transportu Miejskiego drogą listową, telefoniczną lub pocztą elektroniczną o zadowoleniu z obecnej trasy linii 189, oraz domagania się jej pozostawienia.
W przeciwnym przypadku aktywność mieszkańców rejonu ul. Górczewskiej i jej brak u mieszkańców z rejonu południowego i północnego ul. Człuchowskiej może spowodować przywrócenie linii 189 na trasę sprzed 1 marca br.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=955