www.bemowa.pl

:: Ryby głosu nie mają
Wiadomość dodana przez: Inicjatywa Ekologiczna Be (2010-02-14 20:12:34)

Od września ubiegłego roku mieszkańcy naszej dzielnicy bez skutku usiłują zwrócić uwagę władz Bemowa oraz radnych na skażenie wód zbiornika Jeziorzec oleistymi cieczami wypływającymi z rury w południowo-wschodnim narożniku glinianki.

 Z posiadanych przez nas informacji wynika, że inwestor budynku położonego przy ulicy Pełczyńskiego 32 uzyskał jedynie zezwolenie na odprowadzanie wód opadowych z dachu budynku. Jednak najprawdopodobniej odwadniane są tą drogą tereny zielone znajdujące się na terenie w/w posesji, a wiele wskazuje na to, że wypływają stamtąd wody z podłogi w podziemnym garażu.
Drugie źródło zanieczyszczeń - na razie potencjalne - to rura z przebiegającej obok trasy S8 (obecnie w trakcie budowy). Wody, które mają być zrzucane nie będą w żaden sposób oczyszczane. Co gorsza nie jest to w ogóle możliwe w przypadku roztworów soli (używanej zimową porą do posypywania dróg).
Staw Jeziorzec był do tej pory zbiornikiem czystej wody, na co wskazuje fakt zamieszkiwania go przez chronione: ryby - słonecznicę i kiełbia oraz gryzonia karczownika. Obecnie istnieje niebezpieczeństwo zamienienia go w ściek.
Ponieważ wokół znajduje się osiedle mieszkaniowe sytuacja taka zagraża skażeniem epidemiologicznym.
Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w bemowskim ratuszu zadowoliły się jedynie ustnym zapewnieniem ze strony administracji obiektu, że: „wszystko jest w należytym porządku”. Jednak rozmarzający w pobliżu wypływu lód świadczyć może o zwiększeniu zasolenia w tym miejscu.
Wiosną okaże się, czy konieczna będzie zmiana nazwy zbiornika na Jeziorzec Słony (lub Jeziorzec Martwy), a lokalnym daniem regionalnym zostanie karaś solony w oleju.adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=925