www.bemowa.pl

:: Konkurs IRB, na temat Powstania Warszawskiego, wkracza w decydującą fazę.
Wiadomość dodana przez: Redakcja IRB (2009-09-10 23:50:36)

W dniu 7 września 2009 roku, zebrało się jury II edycji konkursu „O pióro IRB”, w osobach: pani Barbary Wachowicz, panów Ernesta Brylla, Kazimierza Kaczora, oraz Macieja Wysiadeckiego-Banasia, aby dokonać komisyjnego otwarcia kopert z nadesłanymi pracami.
Jurorzy po przeczytaniu utworów dokonają wyboru najlepszych spośród nadesłanych.
Podobnie jak to było w zeszłorocznym regulaminie czytelnicy są również jurorami w naszym konkursie, ale...


Ponieważ do wielu prac nie załączono płyt z zapisem elektronicznym treści utworu, jury zdecydowało, aby do 15 września wyznaczyć termin dosłania brakujących zapisów (w edytorze tekstu word) na maila najpierwszy@wp.pl (forma preferowana), lub pocztą zwykłą na adres:
Euroremont
01-337 Warszawa
ul. Połczyńska 54
z dopiskiem „Konkurs IRB”
Publikacja utworów na portalu, pozwoli państwu, za pomocą e-maila wskazać trzy, wybrane przez siebie utwory, z podaniem przyznanych im miejsc.
Maile należy wysyłać na adres najpierwszy@wp.pl od 16 do 29 września 2009.r.
Prace nie wsparte nośnikiem elektronicznym nie będą mogły być opublikowane na portalu IRB do oceny internautów, a tym samym nie wezmą udziału w rywalizacji o nagrodę czytelników.
Oczywiście udział utworu w rywalizacji o nagrodę główną konkursu nie jest uzależniony od dostarczenia wersji elektronicznej.
Uroczystego ogłoszenia wyników, oraz wręczenia nagród i wyróżnień, jury konkursu dokona w sali im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, muzeum Powstania Warszawskiego, dnia 30 września 2009 r. o godzinie 17.adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=875