www.bemowa.pl

:: XII Bemowskie Forum Oświatowe
Wiadomość dodana przez: Artur Grzeszczyk (2007-05-25 22:27:06)

25 maja w Gimnazjum Nr 81 im. Witolda Doroszewskiego przy ul. Rozłogi 10 odbyło się XII Bemowskie Forum Oświatowe, poświęcone rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań oraz twórczej aktywności dzieci i młodzieży.


Spotkanie poprowadziła pani Katarzyna Załuska-Schumacher - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, gości powitał pan Mariusz Początek - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, słowo wstępne wygłosił pan Jarosław Dąbrowski – Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Udział w spotkaniu wzięło kilkuset dyrektorów, nauczycieli i pedagogów zarówno z Bemowa jak i innych dzielnic Warszawy. Na konferencję zaproszeni zostali również m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty, Radni Bemowa, władze m.st. Warszawy.

Pedagogiem się jest, urzędnikiem się bywa - deklarował w swoim wystąpieniu zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Włodzimierz Paszyński. Jako polonista staram się wykonywać zadanie nauczyciela tak, jakby był to "wolny zawód", bez popadania w schematy. Nie wszystkim moim przełożonym się to podobało - kontynuował. Jednak takie nieschematyczne podejście nie faworyzuje jedynie uczniów lepszych, zdolniejszych, lecz pozwala odkryć w każdym z nich różnego rodzaju zdolności.

Jako największą wadę obecnego systemu edukacji p.Paszyński wskazał "przeciętność, by nie powiedzieć: byle jakość" współczesnej szkoły, oraz wspierający przeciętność system egzaminów zewnętrznych, z nową maturą włącznie. Jak zauważył, to właśnie dorośli przez swoją postawę często promują przeciętność, wtłaczając w nią młodych ludzi, zamiast dostrzegać w każdym, nawet średnim uczniu, jego osobiste zdolności i to co w nim wyjątkowe.

Uzupełnieniem części konferencyjnej Forum był wykład doktora Macieja Karwowskiego z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, zatytułowany "Dostrzeganie zdolności u każdego". Dr Karwowski w żywiołowy sposób streścił obecny stan badań dotyczących kształtowania i rozwoju ludzkich zdolności, oraz zaprezentował zgubny wpływ stereotypów na proces edukacji.

Zebrani na XII Bemowskim Forum Oświatowym pedagodzy, nauczyciele i pracownicy oświaty mieli okazję wziąć udział w części warsztatowej o różnorodnej tematyce - od rozwijania uzdolnień lingwistycznych, przez organizację aktywnej turystyki szkolnej, po prezentację autorskiego projektu edukacji filozoficznej i sposoby na rozwijanie pasji modelarskiej.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=577