www.bemowa.pl

:: Relacja z VIII/07 sesji Rady Dzielnicy Bemowo
Wiadomość dodana przez: Dominika Zarzeczna (2007-04-24 21:24:16)

Na poniedziałkowej sesji Radni uchwalili szereg zmian budżetowych związanych z najpilniejszymi wydatkami w 2007 roku.


Około 20 tys. zł. ma kosztować wymiana pieczątek, wizytówek oraz tablic informacyjnych Urzędu. Niedawno uchwalony nowy regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy przewiduje bowiem zmianę nazw jednostek dzielnicowych; dotychczasowa nazwa "Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bemowo" została zastąpiona nową – "Urząd m.st. Warszawy. Urząd Dzielnicy Bemowo".

Decentralizacja władzy w stolicy nie ogranicza się jednak tylko do zmiany nazwy Urzędu. Funkcjonujące do tej pory w bemowskim Ratuszu delegatury m.st. Warszawy będą podlegały lokalnym władzom. Zostanie także utworzona osobna komórka do spraw rewitalizacji.

Zarząd postanowił wnioskować o dodatkowe 900 tys. zł. na wynagrodzenia dla pracowników. – Pracownicy bemowskiego Urzędu są jednymi z najgorzej wynagradzanych urzędników w całej Warszawie. – mówił burmistrz Jarosław Dąbrowski. – W zeszłym roku przekazaliśmy z powrotem do miasta 500 tys. zł. ze środków, które powinniśmy byli przeznaczyć na wynagrodzenia. W tym roku w budżecie miasta jest nadwyżka, która zostanie rozdzielona pomiędzy dzielnice. Uważam, że część tych środków powinniśmy przeznaczyć na stworzenie nowych etatów w Urzędzie, oraz na podwyżki dla naszych pracowników. Z budżetu Bemowa musimy również wypłacić wynagrodzenia dla byłych Burmistrzów Bemowa.

Dodatkowe 230 tys. zł. Radni postanowili przeznaczyć na bieżące potrzeby placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. O 10 tys. zł. zwiększono środki na wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Bemowa.

Rada uchwaliła podział dodatkowych 3mln 300tys. zł. przeznaczonych na inwestycje. Z tego najwięcej, bo aż 3mln zł., trafi na modernizację boiska i terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 306 przy ulicy Tkaczy. Zbudowane zostaną boiska piłki nożnej, piłki ręcznej oraz siatkówki, bieżnie i skocznie oraz plac zabaw dla młodszych dzieci.

Ruszy także rozbudowa trzech bemowskich przedszkoli przy ulicach Czumy, Andriollego i Szobera. W tym roku zostaną wykonane prace przygotowawcze oraz sporządzona zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Burmistrz Dąbrowski określił obecną sytuację związaną z przedszkolami jako tragiczną. – W ubiegłym roku zabrakło na Bemowie 500 miejsc w przedszkolach. Naszej dzielnicy szybko przybywa mieszkańców, ponieważ ciągle budowane są nowe osiedla. Oczywiście cieszymy się z tego, ale taka sytuacja wymusza na nas konieczność budowy nowych przedszkoli oraz tworzenia nowych oddziałów w istniejących placówkach. Największy problem polega na tym, że dzielnica nie ma zbyt wielu terenów, na których można by wybudować nowe przedszkola.

- Po rozbudowie tych trzech przedszkoli liczba oddziałów zwiększy się o około 10, a więc znajdą się miejsca dla 250 dzieci. – mówił burmistrz Początek. – Niestety, na Bemowie brakuje również żłobków. Obecnie w naszej dzielnicy funkcjonuje tylko jeden żłobek przy ulicy Klemensiewicza. Prowadzimy rozmowy z prezesem TBS Bemowo na temat wygospodarowania w budynku TBS-u pomieszczeń na nowy żłobek.

Radna Hanna Głowacka sceptycznie odniosła się do planów rozbudowy przedszkoli: - Uważam, że nie należy robić kołchozów. Tam, gdzie jest za dużo dzieci, placówka zaczyna tracić na jakości opieki nad nimi. Rozbudowa nie rozwiąże problemu – należy budować nowe placówki. Przypominam, że należy jak najszybciej przystąpić do opracowania planu zagospodarowania naszej działki przy ulicy Pełczyńskiego. Tam, w sąsiedztwie nowego osiedla JW Construction, powinno jak najszybciej powstać przedszkole. Zagospodarowania wymaga także działka przy ulicy Zachodzącego Słońca, na której planowana jest budowa szkoły i przedszkola.

Część środków na rozbudowę przedszkoli została przesunięta z projektu budowy nowego przedszkola przy ulicy Budy. Inwestycja ta niestety nie może być teraz realizowana, ponieważ dawni właściciele terenu zgłosili do niego roszczenia.

Następna sesja Rady Dzielnicy Bemowo zaplanowana jest na 30 maja o godzinie 17.00.adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=569