www.bemowa.pl

:: Boernerowo – historia nareszcie spisana.
Wiadomość dodana przez: Dominika Zarzeczna (2007-02-23 18:13:01)

Najstarsze w naszej dzielnicy osiedle Boernerowo doczekało się rzetelnej monografii. W grudniu 2006r ukazała się książka "Boernerowo i jego świątynia" autorstwa Jerzego Bogdana Raczka.


- Moim obowiązkiem jako krajoznawcy jest szerzenie wiedzy o najbliższej okolicy – mówił Autor, który jest wieloletnim działaczem PTTK. – Już w latach 80-tych wygłaszałem w szkole przy Thommego pogadanki na temat historii Boernerowa, ponieważ zauważyłem, że moje dzieci mało wiedzą o tym osiedlu. Książka, której wydaniem pragnę uczcić 70 rocznicę istnienia boernerowskiej parafii, jest owocem dwóch lat rozmów i spotkań z ludźmi, którzy tworzyli i pielęgnowali historię Boernerowa. Chciałem oddać należny hołd założycielom pierwszego Osiedla Łączności Babice, a także późniejszym mieszkańcom Boernerowa za ich bohaterską postawę podczas II wojny światowej i okupacji. Książka jest także moim osobistym wotum wdzięczności dla Matki Bożej za łaski dla mnie i mojej rodziny.

Pierwsza część publikacji poświęcona jest biografii założyciela osiedla, Ignacego Boernera, zasłużonego działacza niepodległościowego, członka PPS, a po odzyskaniu niepodległości Ministra Poczt i Telegrafów. To właśnie z jego inicjatywy na terenach sąsiadujących z działającą od lat dwudziestych XXw Transatlantycką Radiostacją Babice wybudowane zostało osiedle dla pracowników radiostacji. Autor szczegółowo przedstawia historię osiedla, a także losy mieszkańców Boernerowa podczas II wojny światowej. Przedstawiona przez Jerzego Raczka dokładna rekonstrukcja tego, co działo się na Boernerowie podczas okupacji i powstania warszawskiego przybliża czytelnikowi sylwetki lokalnych bohaterów takich jak dr Stanisław Śwital, który uratował siedmioro Żydów z Żoliborza, ukrywających się po upadku powstania warszawskiego. Autor opisuje kolejno dramat powojennych wysiedleń pierwszych mieszkańców osiedla oraz zmiany administracyjne, wskutek których Boernerowo, przemianowane na Bemowo, znalazło się w granicach Warszawy.

W drugiej części książki Autor przedstawia losy parafii wojskowo-cywilnej pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej, działającej na Boernerowie od 1936 roku. Przytacza również homilie wygłaszane przez dostojników Kościoła w przełomowych dla boernerowskiej wspólnoty momentach (w tym także kazanie kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas konsekracji kościoła w 1973r).

Historia osiedla i historia wspólnoty parafialnej, pomimo iż zostały w publikacji Jerzego Raczka ujęte w osobnych rozdziałach, uzupełniają się wzajemnie i razem wzięte dają obraz społeczności Boernerowa na przestrzeni 75 lat istnienia osiedla (Autor nie przystał na propozycję opublikowania osobno obu części). Książka Jerzego Raczka nie jest jedynie monografią osiedla i parafii, ponieważ to nie miejsca, lecz ludzie są rzeczywistymi bohaterami publikacji. Z mnóstwa rozmów z mieszkańcami Boernerowa Autor przeniósł na karty swojej książki nie tylko bardzo szczegółowe dane historyczne, ale też emocje towarzyszące wspomnieniom bohaterów. To właśnie mniej "podręcznikowe" a bardziej "ludzkie" podejście Autora do opisywanych miejsc, osób i wydarzeń, stanowi wielki atut monografii. Ozdobą książki są zdjęcia pochodzące z prywatnych archiwów mieszkańców.

Zamiarem Jerzego Raczka jest wydanie osobnej publikacji poświęconej historii Radiostacji Babice, a także wytyczenie ścieżki krajoznawczej uwzględniającej pozostałości zrujnowanej radiostacji. Wydanie monografii "Boernerowo i jego świątynia" zbiega się w czasie z 75 rocznicą założenia na terenie dzisiejszego Boernerowa pierwszego Osiedla Łączności. Autor żywi nadzieję, że dzięki jego pracy młode pokolenie mieszkańców Bemowa bardziej zainteresuje się historią swojej "małej ojczyzny".


Jerzy Bogdan Raczek, "Boernerowo i jego świątynia".: Warszawa, Oficyna wydawnicza RYTM, 2007.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=508