www.bemowa.pl

:: Jarosław rządzi
Wiadomość dodana przez: Dominika Zarzeczna, Artur Grzeszczyk (2006-12-13 00:16:28)

Ofensywa Platformy Obywatelskiej na bemowski ratusz zakończyła się pełnym zwycięstwem. Dotychczasowy zarząd zepchnięty został do okopów opozycji.


Podczas II/06 sesji Rady Dzielnicy Bemowo ustalony został skład Prezydium Rady oraz Zarządu Dzielnicy. Działacze bemowskiej PO objęli wszystkie najważniejsze stanowiska w lokalnym samorządzie. O ile uzyskany wynik Platformy nie dziwi chyba nikogo, o tyle działania (a raczej ich brak) ze strony pozostałych ugrupowań mogą wywoływać niepokój.

Wystarczy wspomnieć, że jedynym zgłoszonym przez kluby radnych kandydatem na Burmistrza Bemowa był, jak się spodziewano, Jarosław Dąbrowski z PO. Żaden z pozostałych klubów nie pokusił się o wystawienie „choćby symbolicznego” kontrkandydata. W głosowaniu tajnym Jarosław Dąbrowski uzyskał niewiele ponad 50% głosów – 15 osób głosowało za, 8 przeciw.

- Chciałbym podziękować za zaufanie, którym państwo mnie obdarzyli. Obiecuję, że nie zawiodę. – zapewniał nowy burmistrz Bemowa. – Z woli mieszkańców Platforma Obywatelska przejmuje zaszczyt, ale i odpowiedzialność za decyzje podejmowane na Bemowie. Postaramy się zmienić złą sławę niektórych bemowskich osiedli powszechnie uznawanych za niebezpieczne. Zwiększymy wydatki na oświatę i zbudujemy przedszkole integracyjne dla osób niepełnosprawnych. W samym urzędzie będą zmiany personalne – będziemy walczyć z korupcją, kumoterstwem i nepotyzmem, ale bez czystek; jedynym kryterium zmian będzie merytoryczna ocena pracownika.

W rozmowie z IRB burmistrz wykluczył możliwość powstania koalicji w bemowskim samorządzie.
– PO sama bierze odpowiedzialność za dzielnicę. Liczę na współpracę z radnymi zarówno prawicy jak i lewicy, a nawet Naszego Miasta. Stan dzielnicy na początku mojej kadencji oceniam jako nienajgorszy i duża w tym zasługa poprzedniego zarządu i burmistrza Całki. Burmistrz Całka dobrze zarządzał dzielnicą. – mówił Dąbrowski.

Nowowybrany burmistrz zgłosił kandydatury Bohdana Szułczyńskiego i Mariusza Początka na swoich zastępców. Wywołało to pewne zaskoczenie, ponieważ żadna z tych osób nie wchodzi w skład Rady. Innych kandydatur jednak nie było, więc panowie Szułczyński (PO) i Początek (LiD) zostali wybrani na wiceburmistrzów dzielnicy. Obaj zastępcy są mieszkańcami Bemowa i obaj doświadczenie samorządowe zdobywali w strukturach Urzędu m.st. Warszawy oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
(Bohdan Szułczyński (lat 27) z wykształcenia magister administracji. Od 7 lat zajmuje się tematyką związaną z zamówieniami publicznymi w strukturach Urzędu m.st.Warszawy. Ostatnio był głównym specjalistą w Delegaturze Biura Zamówień Publicznych w Dzielnicy Mokotów. Mariusz Początek (lat 40) wykształcenie wyższe techniczne i administracyjne: mgr inż. Transportu i mgr administracji. Był m.in.: dyrektorem Zakładu Obsługi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego a na Mokotowie kierował Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty i nadzorował rozliczenia finansowo- księgowe 150 placówek oświatowych).

Podczas wtorkowej sesji skompletowany został także skład Prezydium Rady. Obok przewodniczącego Grzegorza Popielarza zasiądą w nim Rafał Dorosiński (PO), Maciej Ryszkowski (PiS) i Anna Wygnanowska-Krzynówek (LiD).

Na zakończenie sesji przewodniczący zaapelował do radnych o usunięcie „ze słupów, latarń, klatek schodowych i śmietników” resztek ulotek i plakatów wyborczych. Uprzedził, że radni, którzy do końca tego roku nie posprzątają po własnej kampanii, zostaną ukarani mandatem w wysokości 500zł. Grzegorz Popielarz przypomniał, że 27 grudnia upływa termin składania przez radnych oświadczeń majątkowych.


adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=471