www.bemowa.pl

:: Komunikacja w Warszawie – zapowiedzi urbanistów i wątpliwości mieszkańców.
Wiadomość dodana przez: Dominika Zarzeczna, Artur Grzeszczyk (2006-05-26 13:07:36)

Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Mieczysław Reksnis zapewnił, że – wbrew obawom mieszkańców - w Warszawie nie powstaną autostrady.


Środowe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady m. st. Warszawy miało charakter konsultacyjny – dyrektor BDiK przedstawił plany w zakresie rozwoju komunikacji miejskiej na najbliższe lata, a także odpowiadał na pytania radnych oraz gości.

Plany rozwoju komunikacji zawarte są w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten budzi żywe kontrowersje; dotychczas wpłynęło do niego ponad 2000 uwag, z czego 600 zostało już przeanalizowanych. Większość uwag dotyczy właśnie układu komunikacyjnego miasta

Celem strategicznym jest usunięcie ruchu samochodowego z centrum i zastąpienie go dobrze zorganizowaną komunikacją miejską. W tym celu planuje się poprowadzenie obwodnicy centrum oraz znaczne ograniczenie ilości miejsc parkingowych w centralnej części miasta. Oprócz obwodnicy centrum ma powstać tzw. „obwodnica miejska”, czyli nic innego, jak kombinacja tras ekspresowych projektowanych – wbrew nazwie – również na terenach gęsto zabudowanych w granicach miasta.

Jak powiedział pan Mieczysław Reksnis, w Warszawie ze względów technicznych nie mogłaby powstać autostrada. Projektowane są jednak trasy szybkiego ruchu – m, in. na Bemowie, Białołęce, czy w Wesołej. „Autostrada (A2) skończy się w węźle Konotopa, potem będą drogi ekspresowe w Warszawie, a potem nie wiadomo, co będzie” – mówił dyrektor Reksnis. Zatem ruch na północnej i południowej „obwodnicy” będzie zbliżony do tego na autostradzie, lecz ze względów technicznych trasy takie jak AK czy trasa Mostu Północnego nazwane zostały „ekspresowymi obwodnicami miasta”. Na wyraźną sugestię, że nie należy nazywać obwodnicami dróg przebiegających w obrębie miasta dyrektor Reksnis odpowiedział „Zanotuję to sobie, będę nad tym myślał”.

Nikt nie ustosunkował się do padającego częstokroć pytania, czy uwzględniane są w studium negatywne stanowiska poszczególnych dzielnic w sprawie tras. Dyrektor BDiK przyznał: „Nie ma możliwości wyprowadzenia ekspresówek poza Warszawę. Przyjęliśmy w pewnym sensie układ narzucony przez GDDKiA” Dodał, że miasto ”do pewnego stopnia” ma możliwość negocjacji – ma prawo opiniowania materiałów i wskazania lokalizacyjnego.

Duża część posiedzenia poświęcona była komunikacji publicznej, zwłaszcza szynowej. Planowane jest połączenie nowego terminalu lotniczego z nitką kolejową do Radomia. Na dwóch spośród czterech planowanych mostów będą przeprawy tramwajowe. Te mosty to: Most Północny, most Krasińskiego – Budowlana, most na południu oraz jeszcze jeden most łączący Pragę z lewobrzeżną częścią miasta. Jest w planach połączenie linią tramwajową Bemowa z Wilanowem – od pętli Górczewska, przez Dworzec Zachodni, Pola Mokotowskie, aż po Wilanów w okolicach Świątyni Opatrzności Bożej.

Warszawscy radni i mieszkańcy poruszyli również temat ścieżek rowerowych w mieście. Padło pytanie: „Rower – środek transportu, czy narzędzie rekreacji?”. Dyrektor Reksnis zapewnił, że Biuro Drogownictwa i Komunikacji będzie prowadziło z ZDM rozmowy o traktowaniu ruchu rowerowego łącznie z systemem transportowym miasta. Na wszystkich planowanych mostach mają być przeprawy rowerowe. Studium obejmuje sieć ścieżek rowerowych osobnych oraz w pasie drogowym.

Obrady połączonych komisji Infrastruktury i Budownictwa przyciągnęły wielu mieszkańców Warszawy, żywo zainteresowanych tematem tras ekspresowych. Byli to przede wszystkim przedstawiciele organizacji takich jak „Zielone Mazowsze”, „Liga Ochrony Przyrody”, licznie reprezentowany SISKOM, przedstawiciele stowarzyszeń lokalnych - „Chomiczówka Przeciw Degradacji”, „Ekologiczny Ursynów”, stowarzyszenia z Wesołej i innych.

Dyrektor Reksnis odniósł się do 11 wariantów przebiegu trasy S7 opracowanych przez GDDKiA mówiąc, że niektóre z nich są bardzo niekorzystne dla przebiegu trasy Mostu Północnego. „Na Bemowie mówimy, że może tunel, Boernerowo chronimy zawsze; potem Lazurowa, Nowolazurowa i dalej na południe” – nakreślił wizję trasy.

Wojciech Tumasz z SISKOM poruszył problem wykorzystania rezerwy terenu pod trasę NS, gdyby został wybrany inny wariant. Dyrektor BDiK odpowiedział, że w przypadku niewykorzystania rezerwy pod trasę, zostanie na tym terenie poprowadzona inna ulica miejska.

Wnioski z posiedzenia nie napawają optymizmem – warszawscy radni mają bardzo ograniczony wpływ na przebieg tras ekspresowych, a rozwiązania proponowane przez planistów godzą w wiele sprzecznych interesów. Plan zagospodarowania, który zostanie ostatecznie przyjęty, na pewno wszystkich nie zadowoli.
Mieszkańcy mogą zabrać głos w dyskusji, przedstawić swoje uwagi, złożyć wnioski, lecz instytucje wydające decyzje w sprawie tras nie muszą się do nich ustosunkowywać
.

Radni podziękowali jednak mieszkańcom za udział w posiedzeniu mówiąc, że stanowi to cechę społeczeństwa obywatelskiego...:-/

adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=337