www.bemowa.pl

:: Relacja z IV/06 sesji Rady Dzielnicy Bemowo
Wiadomość dodana przez: Dominika Zarzeczna (2006-04-29 04:15:16)

Podczas kwietniowej sesji Rada zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa na Bemowie w 2005r. Poruszony został również problem tras S7 i S8.


Od lipca pracownicy niepedagogiczni bemowskich placówek oświatowych (woźni, szatniarze, pracownicy porządkowi) otrzymają podwyżkę wynagrodzeń. Nasza dzielnica otrzymała na ten cel dodatkowe 700 tys. zł. Radni pozytywnie zaopiniowali wczoraj tę zmianę w załączniku dzielnicowym do warszawskiej uchwały budżetowej.

Przedstawiciele wszystkich służb porządkowych działających na terenie Bemowa zaprezentowali zestawienie efektów swojej pracy w roku 2005. Bemowska komenda rejonowa Policji może poszczycić się Mazowiecką Nagrodą Jakości w zakresie poziomu obsługi obywateli oraz drugim miejscem w rankingu najlepszych warszawskich komend.

W ubiegłym roku bemowscy policjanci wypisali 2337 mandatów za tzw. wykroczenia porządkowe: zakłócenia spokoju i spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 96 osób zostało zatrzymanych za posiadanie lub handel narkotykami. Policja prowadzi działania „Blokers” - zimą skoncentrowane na kontroli klatek schodowych i poddaszy, a latem – skwerów i terenów zielonych, gdzie zbiera się młodzież. Do września na terenie naszej dzielnicy zostanie zainstalowanych 12 kamer kontrolujących ruch uliczny.

Na pytanie radnego Biaduna o zabezpieczenie telebimów podczas mistrzostw świata w piłce nożnej burmistrz Jędrasiak odpowiedział spokojnie: „Biorąc pod uwagę poziom naszej drużyny jestem pewien, że i tak te mistrzostwa spokojnie wygramy i dodatkowa ochrona nie będzie konieczna” :-). Ochronę lokali z telebimami mają zagwarantować ich właściciele.

Cytuję wypowiedź przewodniczącego Rady, pana Lecha Krupińskiego: „Chciałbym dodać, że podsumowanie roku 2005 - ocena bezpieczeństwa na Bemowie przypada na końcowe miesiące działalności obecnej Rady. Jest to również pewne podsumowanie tego, co Rada i komisje robiły w tej sprawie przez okres kadencji.” Zabrzmiało to tak, jakby wszelkie sukcesy sił porządkowych były wynikiem skutecznych poczynań naszych samorządowców... :-/

Została określona lokalizacja kolejnych planowanych komunalnych lokali mieszkalnych. Są to osiedla: Mory, Bemowo V (Zachodzącego Słońca/Ligonia), Pełczyńskiego. Może być wybudowane ok. 680 mieszkań.

Radni jeszcze raz przypomnieli (sobie nawzajem, ponieważ na sali nie było słuchaczy z zewnątrz) tryb składania wniosków i uwag do projektu zagospodarowania przestrzennego. W ostatniej fazie przygotowań jest stanowisko wszystkich komisji w sprawie odrzucenie projektu studium w obecnej postaci.

Największą bolączką mieszkańców Bemowa dotyczącą planu zagospodarowania są niewątpliwie trasy ekspresowe. Na pismo pana przewodniczącego, Lecha Krupińskiego Ministerstwo Transportu oraz GDDKiA odpowiedziały bardzo wymijająco: warianty tras zostały opracowane, a zatem trasy mają być i że zmiana przebiegu trasy AK spowodowałaby niezły bałagan. Problemem pozostaje termin głosowania stanowiska Rady: jeżeli następna sesja odbędzie się 17 maja, to ustalenia Rady nie będą mogły być uwzględnione jako uwagi do studium (18.maja upływa termin ich składania). Najprawdopodobniej jednak następna sesja odbędzie się 17-go maja 2006.

Ważne:
Zarząd Dróg Miejskich organizuje konsultacje społeczne w sprawie ulicy Nowolazurowej.
♦ 9 maja 2006 godz. 17.00 Gimnazjum nr 81 ul. Rozłogi 10 w sprawie odcinka od torów kolejowych do Człuchowskiej,
♦ 12 maja 2006 godz. 17.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 20 ul. Irzykowskiego 1a (w patio) w sprawie odcinka Człuchowska – S8. 

Przedstawiona została informacja o uroczystościach i imprezach kulturalnych organizowanych w maju 2005r. Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego odbędzie się 7 maja o godz. 19.00 w kościele pw. Bogurodzicy przy ul. Powstańców Śląskich. Na przełomie maja i czerwca odbędą się Bemowskie Dni Kultury. Szczegółowe informacje i terminarz w dziale „Kultura”. Część imprez odbędzie się w nowootwartym ośrodku art.bem.

Radny Gralak w imieniu klubu SLD wezwał oficjalnie wiceprzewodniczącą Rady Grażynę Morawską-Narkiewicz do rezygnacji z funkcji przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska. Uzasadniał, że pani Narkiewicz zobowiązała się do ustąpienia z tej funkcji w razie wyboru na wiceprzewodniczącą Rady. Ponoć, pomimo przypomnień ze strony klubu, radna nie złożyła jeszcze rezygnacji.

Okazało się, że nikt z radnych nie wytypował w tym roku kandydata do nagrody Bemusa (fundowanej przez burmistrza). Burmistrz Całka przedłużył zatem termin zgłaszania kandydatów do 12 maja sugerując, że szkoda byłoby, żeby ta nagroda nie została przyznana przez zwykłą opieszałość radnych... :-)

Przewodniczący Lech Krupiński przypomniał radnym o mijającym terminie składania oświadczeń majątkowych. Tym optymistycznym akcentem zakończył kwietniową sesję Rady.adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=314