www.bemowa.pl

:: Tramwajowym szlakiem na Bielany.
Wiadomość dodana przez: Maciej IRB (2005-03-14 14:33:37)

W roku 1997 rozpoczęto opracowanie koncepcji linii tramwajowej łączącej istniejącą linię tramwajową na Bemowie z istniejącą na Bielanach linią tramwajową biegnącą ulicą

Broniewskiego .Koncepcję linii tramwajowej połączono z koncepcją rozbudowy ulicy Powstańców Śląskich po której miał biec tramwaj .
W roku 1999 wykonano projekt techniczny ulicy i linii tramwajowej . Projekt ulicy został zrealizowany w roku 2000 natomiast projekt linii tramwajowej z powodów finansowych zrealizowany nie został .
Ważność projektu uległa przedawnieniu w świetle zmieniających się przepisów i dlatego Tramwaje Warszawskie zleciły wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej linii tramwajowej z uwzględnieniem nowych obowiązujących przepisów.
W terenie pozostawiona była rezerwa (pas dzielący dwie jezdnie ulicy Powstańców Śląskich ), a elementy organizacji ruchu na wybudowanej ulicy nawiązuły do rozwiązań przyszłej  linii tramwajowej .
W 2003 roku taka dokumentacja została zrobiona  przekazana we wrześniu do Urzędów w celu uzyskania pozwolenia na budowę .
W chwili obecnej przystąpiono do realizacji inwestycji.
Aktualnie widzimy już powstałe zaplecze budowy za pętlą tramwajową.   
WYSEPKI PRZYSTANKOWE
W zakresie robót związanych z budową trasy tramwajowej Bemowo II w ul. Powstańców Śląskich i ul. Reymonta będą zbudowane następujące nowe przystanki tramwajowe:
-         wewnątrz pętli Bemowo – 1 szt.,
-         przy ul. Powstańców Śląskich na długości pętli – 1 szt.,
-         przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich- ul. Piastów Śląskich- 2 szt.,
-         przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich- gen. Maczka - 2 szt.,
-         przy skrzyżowaniu ul. Reymonta – ul. Kochanowskiego - 2 szt.,
-         przy skrzyżowaniu ul. Reymonta – ul. Broniewskiego - 1 szt.
-         razem 9 szt..
oraz zmodernizowane dwa przystanki przy skrzyżowaniu ul. Reymonta – ul. Broniewskiego na ciągu ul. Broniewskiego.
Na wysepkach przystankowych bezpośrednio od strony toru zaprojektowano specjalne krawężniki z szorstką górną powierzchnią oraz oparte na nich płyty betonowe o szorstkiej górnej powierzchni.
Efektem połączenia tych elementów jest pas o szerokości 0.5 m od strony  toru o szorstkiej powierzchni.
Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie poślizgu pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach.
Obok tych elementów zaprojektowano płyty betonowe z okrągłymi wypustkami ułatwiającymi zlokalizowanie krawędzi przystanku np. słabo widzącym.
Na pozostałej szerokości przystanku tj. do krawężnika separującego przystanek od jezdni zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 0.06m.
UKSZTAŁTOWANIE ZIELENI
Projekt zieleni przewiduje wprowadzenie wzdłuż linii tramwajowej zieleni niskiej, która ma pełnić funkcję ekranu wizualnego, ochronnego i / choć w niewielkim stopniu / akustycznego.
Dobrano gatunki roślin odporne na warunki miejskie, znoszące lekkie zasolenie gleby i wcześnie rozwijające się na wiosnę.  
W pasach zieleni o szerokości powyżej 3 m posadzono formowane żywopłoty z karagany syberyjskiej strzyżone do wysokości 1.2 m i szerokości 1.0 m.
Tam gdzie pas zieleni jest najszerszy wprowadzono  zwarte grupy krzewów o formach naturalnych / tamaryszek drobnokwiatowy, pęcherznica kalinolistna /.
- W  pasach zieleni o szerokości od 1.5 m do 3.0 m zaprojektowano trawniki.
- Pasy węższe od 1.5 m powinny być wypłytowane lub wysypane żwirem .
  Krzewami obsadzono również pętlę tramwajową.adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=30