www.bemowa.pl

:: Kilka uwag na sesję Rady Dzielnicy w czwartek 30 marca g. 17
Wiadomość dodana przez: Republikanin (2006-03-24 12:54:04)

Plan zagospodarowania przestrzennego ul. Człuchowskiej od  Powstańców Śląskich na zachód, potrzebą chwili.W programie sesji mamy dwa interesujące punkty odnośnie planowania przestrzennego na Bemowie. 

  1. Informacja w sprawie stanu prac nad opracowaniem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” w części dot. Bemowa - (mat. nr 330). Planowanie przestrzenne na terenie Bemowa – stan prac związanych ze sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

  2. Stan realizacji uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dot. terenów Bemowa - (mat. nr 331).

Od siedemnastu lat nie udaje się okolicznym spółdzielniom dokonać regulacji prawnej gruntów na których są zbudowane.

Ratusz dzielnicowy niewiele robi, by im pomóc  i jeszcze mniej by zabezpieczyć właściwy rozwój urbanistyczny okolicy.

Cierpi na tym zwłaszcza teren przyległy do tej dziwnej, bo z rozmachem zakreślonej arterii.

Miało  tu tętnić życie,  tymczasem kilka starzejących się budek usługowych, z czego niemal połowa pustych, zamyka mieszkańców w domach, lub zmusza do wożenia się po centrach komercyjnych typu hiperhale, aby spotkać się z sąsiadem, lub wpaść do kafejki.

Pytanie, jak długo jeszcze ma trwać marazm w tym kwartale dzielnicy?

Jeśli w planach nie zostaną nakreślone zaktualizowane plany zagospodarowania tej przestrzeni, to stan martwicy urbanistycznej w jednym z ciekawszych miejsc Jelonek  przeniesie się na kolejne lata.

Może też zdarzyć się, że nastąpi ,,dzikie” inwestowanie na skrawkach terenu  prawnego właściciela.

Jedno i drugie byłoby  marnotrawstwem czasu i przestrzeni o wielkim potencjale rozwojowo-integracyjnym lokalnej społeczności.

Przypomnę, iż ciąg ulicy Człuchowskiej miał być przeznaczony pod rozwój architektury miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów rekreacyjno-usługowo-handlowych.   

Taki kierunek preferencji powinien zostać mocno podkreślony w planach.

Z ciekawością posłuchamy, czy i co mają do powiedzenia nasi planiści o przyszłości ulicy Człuchowskiej..

 

 
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=284