www.bemowa.pl

:: Metodyczna dewastacja Fortu Chrzanów.
Wiadomość dodana przez: Republikanin (2006-02-22 11:14:13)

Sprzedany ze sprytnym kruczkiem, ale możliwy do odzyskania przez dzielnicę.

Wygląda jakby przed opuszczeniem ostatni użytkownik wysadził go i co jakiś czas jeszcze toczono tu boje.

W umowie sprzedażnej, wówczas Gmina, miała na swój koszt (ciekawa klauzula!).doprowadzić doń infrastrukturę miejską!

Jak zamieniono ustrój Warszawy i ustawę samorządową tzw. warszawską, tym bardziej owa klauzula rodzi pytania natury prawnej.

Dlatego głównym zadaniem Zarządu i Radnych powinno być unieważnienie umowy i odzyskanie obszaru stanowiącego zabytek historyczny naszej dzielnicy.

Zagospodarowanie go stanowiłoby sporą atrakcję Bemowa.

Na ostatniej sesji Rady pominięto milczeniem kilka istotnych historycznie zielonych obszarów naszej dzielnicy.

Wydz. Ochrony Środowiska zupełnie nie włączył ich do zagadnień, które merytorycznie powinny być w polu jego szczególnej uwagi.

Tereny Fortu Chrzanów ze względu na specyfikę prawną zagadnienia potrzebują szerszego zaangażowania Ratusza w celu   unieważnienia umowy z firmą Mak Dom i odzyskania nieruchomości.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=262