www.bemowa.pl

:: Relacja z II/06 sesji Rady Dzielnicy Bemowo
Wiadomość dodana przez: Dominika IRB (2006-02-17 15:31:23)

Podczas wczorajszej sesji bemowscy radni dyskutowali m. in. nad projektem rewitalizacji osiedli z "wielkiej płyty" i tereów powojskowych. Ponowione zostało również stanowisko Rady w sprawie budowy tras ekspresowych na Bemowie.

1. Punkt dotyczący przebiegu 2 linii metra został zdjęty z porządku obrad, bowiem w tym samym terminie zajmowała się nim na swojej sesji Rada m. st. Warszawy. Tak więc narazie jeszcze nie wiadomo, czy metro będzie przebiegało wzdłuż ul. Górczewskiej, czy Człuchowskiej. Nieznane jest jeszcze stanowisko sekretarza miasta, Mirosława Kochalskiego. Przewodnicząca Komisji Budownictwa i Infrastruktury, pani Hanna Głowacka przypomniała, że w 1999r Rada podjęła uchwałę, aby zdjąć przebieg 2 linii metra z Górczewskiej. Wskazano wówczas ulicę Człuchowską. Tu cytat z wypowiedzi radnej Głowackiej: "Podjęto działania w kierunku przebudowy Górczewskiej (...) Sprawnosć komunikacyjna na tym terenie znacznie wzrośnie". W obecnej sytuacji to zabrzmiało jak kpina.

2. Bodaj najbardziej ożywiona dyskusja radnych towarzyszyła drugiemu czytaniu projektu uchwały w sprawie programu rewitalizacji osiedli mieszkaniowych wybudowanych w technologii "wielkiej płyty" i terenów powojskowych. Przewodniczący Rady Lech Krupiński zaproponował, aby z opracowaniem tegoż projektu nie czekać na wytyczne z miasta (już upłynął termin ich dostarczenia), lecz przygotować własne opracowania i ewentualnie dostosować je do miejskich ustaleń. Burmistrz Andrzej Jędrasiak przedstawił sytuację w trzech punktach: 1. Co to jest rewitalizacja? Rewitalizacja prowadzona według Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji (LUPR) z założenia nie ogranicza się wyłącznie do remontów. Ma ona na celu także spowodowanie ożywienia gospodarczego i społecznego oraz odnowienie potencjału turystycznego na rewitalizowanych terenach. 2. Co zrobiliśmy do tej pory? W 2005r zostały wyodrębnione obszary przewidziane do rewitalizacji. Są to między innymi: - tereny powojskowe: obszary WAT, fort Radiowo, fort Blizne, fort Bema, - obszary miejskie:zieleń parkowa Park Górczewska, teren ograniczony ulicami Powstańców Śl., Piastów Śl, Osmańczyka , Widawską, Andriollego. 3. Co nas czeka w perspektywie aktualnych planów miejskich? Do połowy marca 2006 dzielnice nają opracować mikroprogramy rewitalizacji (w oparciu o wytyczne, których jeszcze nie otrzymały) i przedłożyć je w Biurze Polityki Lokalowej, celem włączenia owych mikroprogramów do LUPR. Należy dodać, że w LUPR jest już od ubiegłego roku projekt budowy Międzyszkolnego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku. Włączenie danego prpgramu do LUPR wiąże się z uruchomieniem na jego realizację funduszy z Europejskiego Programu Rozwoju Gospodarczego. Bez tego Dzielnica może rewitalizować tereny na bieżąco, lecz bez unijnego dofinansowania. Z uwagi na opóźnienia w dostarczeniu wytycznych z projektu uchwały zostały wykreślone zobowiązujące Zarząd terminy. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 15 za, 2 przeciw, 1 wstrzymał się.

3. Rada zajęła się skargą pani Elżbiety Chlebowskiej na bezczynność burmistrzów Włodzimierza Całki i Andrzeja Jędrasiaka. Zainteresowana brała udział w Bemowskim Programie Aktywizacji Osób Długotrwale Bezrobotnych. Zarzuciła burmistrzom (cytuję): - marnotrawienie pieniędzy unijnych - łamanie zasad kodeksu etyki urzędnika - tolerowanie aroganckiego zachowania pracowników projektu - brak kompetencji. Niestety obecna podczas sesji pani Chlebowska nie potrafiła skonkretyzować swych zarzutów ani przedstawić żadnych dokumentów. Skarga została oddalona.

4. Odczytana została informacja w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych w 2006r. Zadania te dotyczą m. in. projektów i budowy dróg na os. Boernerowo, modernizacji boisk szkolnych, zakupów inwestycyjnych w szkołach i przedszkolach. Szczeglowe informacje podamy na życzenie zainteresowanych.

5. Zaprezentowana została informacja dotycząca budowy parków, skwerów i zieleńców oraz tworzenia "Zielonych alei" na terenie Bemowa. Obszary uwzględnione w projekcie to: - Park "Górczewska" (przyszła duma i chluba Bemowa ) - teren zieleni ograniczony ulicami: Człuchowską, Anieli Krzywoń, Synów Pułku i torami kolejowymi - zbiornik wodny Glinianki Sznajdra - fort Bema - teren leśny przy ul. Obrońcó Tobruku - tworzenie tzw "zielonych alei", czyli po prostu nasadzenia drzew i krzewów przy ulicach: Powstańców Śl., Radiowej, Człuchowskiej, Dywizjonu 303 i innych. Nikt nie zapytał: kto w takim razie zadba o niewymieniony w informacji teren Parku Leśnego Bemowo wraz z fortem Radiowo-Babice? Cały czas grozi temu terenowi wariant 3 trasy S7...

6. Przedstawiony podczas sesji ramowy kalendarz imprez sportowo - kulturalnych na rok 2006 (opublikowany na oficjalnej stronie Ratusza www.bemowo.waw.pl ) obejmuje m. in. otwarcie Bemowskiego Centrum Kultury w marcu 2006. Dyrektorem Centrum będzie pani Izabela Pawlak.

7. Polityka informacyjna na rok 2006 nie wzbudziła żadnych pytań. Cytat z punktu 4 "Media i prasa warszawska": "Dobra współpraca między dziennikarzami a Urzędem Dz. Bemowo powoduje, że większość materiałów znajduje miejsce w serwisach agencyjnych. Informacje na temat organizowanych imprez czy oficjalnych spotkań, w których będą uczestniczyli Radni Dzielnicy powinny być przekazywane do Asystenta Prasowego możliwie wcześnie (z wyprzedzeniem 2 - 3 dniowym) w celu przekazania ich do mediów." - trzymamy za słowo i postaramy się uczestniczyć w oficjalnych spotkaniach z udziałem Radnych.

8. Kolejny punkt obrad dotyczył stanowiska w sprawie przebiegu tras ekspresowych na terenie Bemowa. Rada podtrzymała swoje jednoznacznie negatywne stanowisko dotyczące budowy tras S8 i S7. Burmistrz Pawełczyk w lutym br zwrócił się do Dyrektora GDDKiA z zapytaniem o termin przewidywanych konsultacji społecznych z mieszkańcami Bemowa w sprawie S7. Odpowiedź GDDKiA jeszcze nie nadeszła. Palący problem dróg ekspresowych (autostrad) przez Bemowo o godzinie 21.25 (4 godz 25 min od rozpoczęcia sesji) nie wzbudził żadnej dyskusji wśród radnych. Jednomyślność, czy zmęczenie?...

9, 10, 11 i 12. A teraz coś dla miłośników dużych prędkości! Każdy następny punkt porządku obrad był głosowany w tempie circa 1 punkt na minutę. W 5 minut rozprawiono się z problemami: - Stanowisko w sprawie działalności Ośrodka Profilaktyczno-Wychowawczego "Michael" - Informacje o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym - Interpelacje i zapytania - Wolne wnioski.

I sesja się zakończyła.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=257