www.bemowa.pl

:: Projekt uchwały o S-7
Wiadomość dodana przez: Maciej IRB (2005-02-26 18:23:51)

Stanowisko Nr ..... Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia ............... 2005 r. w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o zarządzenie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy konsultacji społecznych w sprawie przebiegu tras szybkiego ruchu.

Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zwraca się do Prezydenta m.st. Warszawy o zarządzenie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy konsultacji społecznych w sprawie przebiegu tras szybkiego ruchu.

Z informacji uzyskanych podczas spotkań z mieszkańcami Bemowa wynika, że nie znajdują uzasadnienia i akceptacji społecznej rozważane warianty dotyczące terenu Bemowa, a w szczególności przebieg trasy S-7 według wariantów II, III lub IV. Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Marcin Bonicki

Komentarz autorski.

Ta uchwała stworzy silną podstawę formalną do zablokowania chorej idei zmiany charakteru Warszawy z nowoczesnej metropolii w gigantyczne skrzyżowanie szlaków transeuropejskich wewnątrz miasta.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=24