www.bemowa.pl

:: Dziwna uchwała Rady Dzielnicy Bemowo.
Wiadomość dodana przez: Siemasz (2005-12-20 23:06:34)

Oto najistotniejsze cytaty pisma z dnia 14.12.2005 autorstwa Włodzimierza Całki, burmistrza Bemowa, rozklejonego na klatkach schodowych osiedli na Jelonkach i być może innych, pod tytułem:

Coraz więcej coraz mniej.

O tym że Bemowo jest jedną z atrakcyjniejszych dzielnic Warszawy chyba nikogo z mieszkańców nie trzeba przekonywać. Nowe parki, boiska, nowe bloki...

Wydaje się więc że miejsce - położenie w sąsiedztwie Kampinosu - sprzyja napływowi nie tylko inwestycji, także mieszkańców, ale czy tak jest w rzeczywistości? W ostatnim czasie liczba oddawanych do użytku mieszkań stale rośnie. Wg. prognoz można śmiało stwierdzić, że już w ciągu najbliższych kilku lat powinno nas być więcej o ok. 20 000 osób..................................................................................................................

Mimo rozbudowy nowych osiedli na ter. Bemowa paradoksalnie liczba mieszkańców pozostaje na stałym, niezmiennym poziomie... 98228 osób... coraz mniej osób melduje się na pobyt stały... ma to realne przełozenie na funkcjonowanie dzielnicy...

Im więcej pieniędzy wpływa (do budzetu dzielnicy przyp. red) tym więcej dostajemy z centralnego rozdzielnika miejskiego.

Im więcej dostajemy tym więcej możemy inwestować...za rok może dwa istotnym problemem dzielnicy mogą stać się miejsca w placówkach oświatowych.

Mieszkańców przybywa i przybywać będzie.

Problem rodzi się gdzie indziej, Wydział Oświaty i Wychowania w oparciu o dane meldunkowe prognozuje liczbę miejsc w plac. oświatowych. Szkoły, gimnazja można wybudować lecz nie dzieje się to w ciągu jednego roku.

Pamiętajmy, szanowni państwo samorząd to nie tylko prawa ale i obowiazki.

Samorząd to my wszyscy.

Relacja z XVI/05 sesji Rady Dzielnicy Bemowo Dominiki Barańskiej zamieszczona na tutejszym portalu. 

Punkt 7 sesji

Przyjęty został, choć nie bez kontrowersji, projekt dot. uznania osób tymczasowo zameldowanych za mieszkańców dzielnicy Bemowo. Zatem osoby zameldowane na pobyt tymczasowy, nawet dwumiesięczny, mogą być uznane za mieszkańców Dzielnicy. Nie wiadomo tylko, jakie prawa miałyby im praktycznie przysługiwać w związku z tym. Przysłuchujący się dyskusji mieszkaniec Bemowa zaproponował, aby przyznać prawo wyborcze w miejscu zamieszkania studentom zameldowanym na pobyt czasowy ponad 10 mies. Nikt nie ustosunkował się wyraźnie do tej propozycji...

Jeśli na podstawie tak mętnej argumentacji jaka została przedstawiona w odezwie burmistrza do mieszkańców blokowisk, została przyjęta w/w uchwała, to warto byłoby wiedzieć, którzy radni ją zaakceptowali, oraz poznać wątpliwości tych radnych, którzy nie byli za jej przyjęciem.

Obawiam się że przybędzie nam radnych, oraz wzrosną ich uposażenia po przekroczeniu pewnego progu populacji dzielnicy Bemowo.

I chyba tylko o to chodziło autorom tej uchwały, reszta to dym.
adres tej wiadomości: www.bemowa.pl/news.php?id=219